Ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης και φροντίδας ασθενών με προηγμένες δυνατότητες επικοινωνίας και υποστήριξης.

Δυνατότητες

Επικοινωνία

Πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων και ανταλλαγή σύντομων μηνυμάτων

Χρήση Αισθητήρων

Παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των χρηστών με τη χρήση αισθητήρων μέτρησης βιοσημάτων και μέτρησης φυσικής δραστηριότητας.

Υπενθυμίσεις

Αποστολή υπενθυμίσεων για αποδοτική εφαρμογή του θεραπευτικού πλάνου και βελτίωσης της ποιότητας ζωής

Προσωπικός ιατρικός φάκελος

Δυνατότητα δημιουργίας ενός πλήρους ιατρικού φακέλου με σύγχρονες λειτουργίες ενσωμάτωσης πολυμεσικού περιεχομένου

Τηλε-Παρακολούθηση

Μοντελοποίηση του θεραπευτικού πλάνου των ασθενών και δυνατότητα προσαρμοζόμενης και διαδραστικής ανταλλαγής δεδομένων μέσα από ερωτηματολόγια και φόρμες

Ανάλυση δεδομένων

Ενσωμάτωση προηγμένων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων μηχανικής μάθησης και τεχνικής νοημοσύνης για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων

Ηλεκτρονική συνεδρία
σε πραγματικό χρόνο

Η πλατφόρμα BioAssist προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικής συνεδρίας σε συνδυασμό με πληθώρα επιλογών και παραμετροποιήσεων.

BioAssist
BioAssist
BioAssist

Προσωπικό ιατρικό ιστορικό

Γίνεται καταγραφή μετρήσεων, σημειώσεων, συνεδριών, φαρμακευτικής αγωγής κ.α. στο προσωπικό ιατρικό ιστορικό με τη μορφή χρονολογίου.

Για διατροφολόγους και διαιτολόγους

Προηγμένες υπηρεσίες δημιουργίας και παρακολούθησης προγράμματος διατροφής

nutritionist

Διαδραστικό πρόγραμμα διατροφής με λειτουργίες αυτόματων ενημερώσεων και ειδοποιήσεων

nutrition patient

Διασύνδεση με τις εφαρμογές των δημοφιλέστερων κατασκευαστών.

Η πλατφόρμα της BioAssist έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τις εφαρμογές των δημοφιλέστερων κατασκευαστών για την μέτρηση της δραστηριότητας και άλλων
βιοσημάτων.

BioAssist Innovative eHealth solutions

Υποστηριζόμενες εφαρμογές

BioAssist Innovative eHealth solutions
Google Fit
BioAssist Innovative eHealth solutions
Apple Health
BioAssist Innovative eHealth solutions
Huawei
BioAssist Innovative eHealth solutions
FitBit
BioAssist Innovative eHealth solutions
Xiaomi/Huami
BioAssist Innovative eHealth solutions
Withings
BioAssist Innovative eHealth solutions
Garmin
BioAssist Innovative eHealth solutions
Polar
BioAssist Innovative eHealth solutions

Μετρήσεις από αισθητήρες bluetooth

Η εφαρμογή BioAssist για Android και iOS προσφέρει δυνατότητες λήψης bluetooth μετρήσεων από ευρέως γνωστούς αισθητήρες.

Υποστηριζόμενοι αισθητήρες

BioAssist Innovative eHealth solutions
Oximeter
BioAssist Innovative eHealth solutions
Contour
BioAssist Innovative eHealth solutions
Accu-Chek Instant

Οι συνεργάτες μας

thessaly-logo
BioAssist Innovative eHealth solutions
laiko-logo-mobile-396