Αναζητούμε έναν προγραμματιστή για να ενταχθεί στην ομάδα μηχανικών μας στο γραφείο μας στο Ψυχικό – Αθήνα, Ελλάδα.

Στείλε μας το βιογραφικό σου στο hr@bioassist.gr.

Προσφέρουμε

 • Έκθεση σε έργα με αναδυόμενες τεχνολογίες
 • Συνεχής καθοδήγηση και εργασιακή κουλτούρα που προωθεί τη συνεχή προσωπική βελτίωση
 • Συνεχής μάθηση/κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο ερευνητικών έργων και δραστηριοτήτων
 • Ένα υπέροχο περιβάλλον για να εργαστείτε, να διαπρέψετε και να προχωρήσετε επαγγελματικά

Web Developer

Υποχρεώσεις

 • Αναπτύξτε ποιοτικό λογισμικό και διαδικτυακές εφαρμογές στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας
 • Ενσωμάτωση με API τρίτων και Υπηρεσίες Ιστού
 • Σχεδιάστε εξαιρετικά επεκτάσιμο, ελεγχόμενο κώδικα
 • Ανακαλύψτε και διορθώστε σφάλματα προγραμματισμού
 • Προσδιορίστε και διορθώστε τα προβλήματα που αποκαλύφθηκαν από δοκιμές ή σχόλια πελατών
 • Συμβολή στη συγγραφή απαιτήσεων λογισμικού
 • Συμμετέχετε στον συνολικό κύκλο ζωής των προϊόντων, από το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την υποστήριξη Ops
 • Ασχοληθείτε με τη συνεχή μάθηση, τόσο στην εργασία όσο και μέσω της διαθέσιμης τεχνικής κατάρτισης, για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο ή ισοδύναμη εμπειρία στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή σε συναφή τομέα
 • Σχετικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα θα θεωρηθεί συν

Θα είναι ιδανικό αν έχεις

 • Γνώση και κατανόηση Συνεχούς Ενσωμάτωσης και Συνεχούς Παράδοσης
 • Εμπειρία με δοκιμές μονάδων και αυτοματοποιημένα πλαίσια δοκιμών

Mobile Application Developer

Υποχρεώσεις

 • Αναπτύξτε ποιοτικό λογισμικό και διαδικτυακές εφαρμογές στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας
 • Ενσωμάτωση με API τρίτων και Υπηρεσίες Ιστού
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και εντοπισμός σφαλμάτων για βελτιστοποίηση της απόδοσης
 • Προσδιορίστε και διορθώστε τα προβλήματα που αποκαλύφθηκαν από δοκιμές ή σχόλια πελατών
 • Συμβολή στη συγγραφή απαιτήσεων λογισμικού
 • Συμμετέχετε στον συνολικό κύκλο ζωής των προϊόντων, από το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την υποστήριξη Ops
 • Ασχοληθείτε με τη συνεχή μάθηση, τόσο στην εργασία όσο και μέσω της διαθέσιμης τεχνικής κατάρτισης, για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο ή ισοδύναμη εμπειρία στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή σε συναφή τομέα
 • Σχετικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα θα θεωρηθεί συν

Θα είναι ιδανικό αν έχεις

 • Γνώση React Native ή/και Ionic Frameworks
 • Γνώση και κατανόηση Συνεχούς Ενσωμάτωσης και Συνεχούς Παράδοσης
 • Εμπειρία με δοκιμές μονάδων και αυτοματοποιημένα πλαίσια δοκιμών