Το COVID-X γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του ευρωπαϊκού ψηφιακού τομέα και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα θα ξεκλειδώσει την πλήρη ικανότητα των λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας Δεδομένων για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις του COVID-19, να επισπευσθεί η ανάπτυξη των έργων στην αγορά και να σωθούν ζωές.

Προτεινόμενη Λύση

Σύνδεση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε μια ενιαία πλατφόρμα για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγειονομική περίθαλψη.

Απομακρυσμένη παρακολούθηση της υγείας

  • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ζωτικών σημείων, ψυχικής κατάστασης και σωματικής δραστηριότητας με χρήση ασύρματων ιατρικών αισθητήρων και φορητών συσκευών.
  • Ηλεκτρονική διαβούλευση σε πραγματικό χρόνο.

Δίκτυο υποστήριξης

  • Κατάλογος επαγγελματιών υγείας και ιδρυμάτων, που προσφέρει συνεχείς και κατ’ απαίτηση υπηρεσίες.

Προσωπικός Ιατρικός Φάκελος

  • Εύκολη πρόσβαση και οπτικοποίηση του ιατρικού ιστορικού του ασθενή και αναφορά για ενισχυμένη αποτελεσματικότητα και εξατομικευμένη φροντίδα.
  • Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ενσωμάτωση με το COVID-X Sandbox για την ενεργοποίηση υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα.

Τεχνολογική υποδομή

unnamed
Αρχιτεκτονική Έργου