Το έργο Diastema παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ανάπτυξη και την διαχείριση εφαρμογών μεγάλων δεδομένων. Καλύπτει την ανάγκη για τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων, παρέχοντας τα “Δεδομένα ως Υπηρεσία”.  Κύριος στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση όλων των πόρων για την διεκπεραίωση των αναγκών των υπηρεσιών του. Απώτερος σκοπός είναι η μετατροπή των ακατέργαστων δεδομένων σε πολύτιμη πληροφορία, το οποίο επιτυγχάνεται μέσα από μία σειρά από αποφάσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις των δεδομένων στο εκάστοτε στάδιο της συνολικής διαδικασίας.

Το ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης της υποδομής αποτελείται από 5 διαφορετικά στρώματα υλοποίησης τα οποία συνθέτουν μια πλήρης στοίβα που διευκολύνει τις ανάγκες των δεδομένων και των εφαρμογών και είναι τα εξής:

  • Τα Θεμέλια του έργου, τα οποία ορίζονται από τα containers που χρησιμοποιούνται για τις τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων αλλά και τις βάσεις δεδομένων.
  • Η Διεπαφή του χρήστη με το σύνολο των τεχνολογιών που επιτρέπει στους επιστήμονες δεδομένων να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς των δεδομένων τους.
  • Η παροχή των «Δεδομένων ως Υπηρεσία» με αποτελεσματικό και ελαστικό τρόπο, μέσω τεχνικών ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών μηχανικής μάθησης.
  • Η Μοντελοποίηση των Διαδικασιών για την πρόβλεψη των απαιτούμενων υπηρεσιών δεδομένων, των απαιτούμενων πόρων και για την χαρτογράφηση των διαδικασιών.
  • Η Οπτικοποίηση των Δεδομένων, όπου αναφέρεται στο Περιβάλλον Απεικόνισης των Δεδομένων που ξεπερνά την απλή αναπαράσταση των δεδομένων και της ανάλυσής τους, οδηγώντας σε προσαρμόσιμες απεικονίσεις κατά έναν αυτόματο τρόπο σύμφωνα με την ανάλυση των εφαρμογών και τη σημασιολογία των δεδομένων.
Αρχιτεκτονική Έργου

Το Diastema εκτελεί δύο πιλοτικές περιπτώσεις οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά πεδία. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται σε ετερογενή περιβάλλοντα, καταδεικνύοντας την εφαρμοσιμότητα και την επαναχρησιμοποίηση των ανεπτυγμένων μοντέλων και εργαλείων σε διαφορετικούς τομείς.

Το πρώτο σενάριο εκτελείται με την χρήση της πλατφόρμας της BioAssist και έχει ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης. Το δεύτερο σενάριο στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση της ψηφιακής ναυτιλίας και χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Metis, η οποία προσφέρει μια ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων της ναυτιλίας, με την συλλογή και ανάλυση δεδομένων όπως τα καιρικά φαινόμενα, η διακίνηση φορτίων, η κατανάλωση καυσίμων, η προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα η λειτουργία του πλοίου.

Η ομάδα υλοποίησης του έργου αποτελείται συνολικά από τέσσερις συνεργαζόμενους φορείς, με προηγούμενη εμπειρία σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Ένας από τους συμμετέχοντες είναι και η BioAssist, όπου σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ), την εταιρεία Ubitech και την εταιρεία Metis, συνθέτουν ένα σύνολο από καταξιωμένα στελέχη στον χώρο της Πληροφορικής, με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και πολυετή εμπειρία στο αντικείμενό τους σε παρόμοια έργα.