Το GATEKEEPER είναι ένα πολυκεντρικό πιλοτικό πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας για Έξυπνα Περιβάλλοντα Διαβίωσης. Ο κύριος στόχος του είναι να επιτρέψει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που συνδέει παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και ηλικιωμένους πολίτες και τις κοινότητες στις οποίες ζουν, προκειμένου να δημιουργήσει μια ανοιχτή, βασισμένη στην εμπιστοσύνη πλατφόρμα για αντιστοίχιση ιδεών, τεχνολογιών, αναγκών και διαδικασιών χρηστών, με στόχο τη διασφάλιση υγιέστερης ανεξάρτητης ζωής για τους γηράσκοντες πληθυσμούς.

Ο σκόπος του GATEKEEPER είναι η εφαρμογή προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, επιδεικνύοντας παράλληλα τα σημαντικά οφέλη της στην παροχή υγείας και περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη.

Εισαγωγή στον ελληνικό πιλότο

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα Gatekeeper θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 2019-2023 στην Αττική και την Κεντρική Ελλάδα και στοχεύει στην υποστήριξη της ενεργού και υγιούς γήρανσης των πολιτών μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Περιγραφή

Στόχος

Στην παρέμβαση του GATEKEEPER, θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές ανάλυσης «Μεγάλων Δεδομένων» για την αντιμετώπιση της διαστρωμάτωσης του κινδύνου και της έγκαιρης ανίχνευσης επιπλοκών στην διαχείρισης χρόνιων καταστάσεων [πρόληψη του γηράσκοντος πληθυσμού που κινδυνεύει από Μεταβολικό σύνδρομο (Περίπτωση χρήσης 1) και έγκαιρος εντοπισμός υπογλυκαιμίας για άτομα με τύπου 2 Διαβήτη (Περίπτωση χρήσης 3)], εξόρυξη δεδομένων για επαγωγική συλλογιστική και διερευνητική ανάλυση δεδομένων, και τέλος, ανάλυση συστάδων για τον εντοπισμό ομάδων υψηλού κινδύνου μεταξύ ηλικιωμένων πολιτών. 

Πληθυσμός στόχος

Συνολικά, θα υπάρχουν 1000 συμμετέχοντες εθελοντές με παράγοντα κινδύνου για μεταβολικού συνδρόμου (Περίπτωση χρήσης 1), καθώς και 150 συμμετέχοντες με διαβήτη τύπου 2 και συννοσηρότητες (Περίπτωση χρήσης 3).

Τεχνολογίες προς χρήση

  • Προηγμένοι αισθητήρες (για τη συλλογή κλινικών δεδομένων, όπως βιολογικών και φυσιολογικών σημάτων από έξυπνα ρολόγια, συσκευές συνεχόμενης παρακολούθησης γλυκόζης, έξυπνες ζυγαριές κ.λπ.)
  • Πλατφόρμα παρακολούθησης για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των ασθενών στην ιατρική περίθαλψη και παροχή εξατομικευμένης καθοδήγησης
  • Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος της Περίπτωσης χρήσης 1 είναι η έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής για χρόνιες παθήσεις που επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης Μεταβολικού συνδρόμου σε ηλικιωμένους ενήλικες, καθώς και τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τους. Η Περίπτωση χρήσης 3 στοχεύει στην προγνωστική μοντελοποίηση της γλυκαιμικής κατάστασης, στην ελαχιστοποίηση των υπογλυκαιμικών συμβάντων και τελικά στη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου.