Η BioAssist συμμετέχει στο πρόγραμμα UNCAP (“Ubiquitous iNteroperable Care for Ageing People“) (Horizon 2020). Το UNCAP έχει ως στόχο να προσφέρει μια διαλειτουργική πλατφόρμα, βασισμένη σε ανοικτά βιομηχανικά πρότυπα, η οποία αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες βιοαισθητήρων, εντοπισμού θέσης σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και οικιακών αυτοματισμών, για να δημιουργήσει ένα ανοιχτό, επεκτάσιμο και ασφαλές οικοσύστημα, συμβατό με τα υφιστάμενα συστήματα καταγραφής προσωπικών ιατρικών δεδομένων (Personal Health Record – PHR), το οποίο δύναται να προσφέρει νέες υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν τα ηλικιωμένα άτομα να ζουν ανεξάρτητα και με αξιοπρέπεια.

Για να γίνει αυτό, το UNCAP χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης φυσικής και γνωστικής κατάστασης, μαζί με τεχνολογίες εντοπισμού αντικειμένων, συσκευών και χρηστών σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση – με ένα μη επεμβατικό τρόπο – των χρηστών και την υποστήριξή τους σε περίπτωση που ανιχνευτούν συνθήκες συναγερμού. Το UNCAP θα αξιολογηθεί για 12 μήνες σε 14 πιλότους μέσα σε πραγματικά σενάρια χρήσης. Η BioAssist παρέχει στο UNCAP την τεχνική πλατφόρμα για τη συλλογή βιοσημάτων, την επικοινωνία μέσω βίντεο και τον προσωπικό φάκελο υγείας (PHR). Η BioAssist επίσης ηγείται της εκτέλεσης των πιλοτικών δοκιμών του UNCAP στην Αθήνα.