Το UNICORN είναι το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας του Horizon 2020, το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών cloud και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των προγραμματιστών, μειώνοντας τον χρόνο σχεδιασμού των cloud εφαρμογών μέσω σχολιασμών κώδικα και σχεδίων για την ασφάλεια.

Η BioAssist θα χρησιμοποιήσει την οικιακή λύση “HeartAround” για να επικυρώσει την πλατφόρμα UNICORN. Η ενσωματωμένη λύση “HeartAround” παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες παρακολούθησης της υγείας και επικοινωνίας, οι οποίες κατασκευάζονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν με σύγχρονες τεχνολογίες οι οποίες συμβαδίζουν πλήρως με την πρόταση UNICORN. Οι βασικές λειτουργίες που παρέχονται από την εφαρμογή είναι οι εξής: α) η επικοινωνία μέσω βίντεο μεταξύ όλων των χρηστών της πλατφόρμας με βάση την τεχνολογία WebRTC, β) η παρακολούθηση βιολογικού σήματος και δραστηριότητας με την ενσωμάτωση μιας σειράς αισθητήρων bluetooth και φορητών συσκευών (π.χ. οξύμετρα, μετρητές πίεσης αίματος, μετρητές γλυκόζης, ζυγαριές, σπιρόμετρο, θερμόμετρα, αναλυτές ούρων, συσκευές παρακολούθησης δραστηριότητας, smartwatches), γ) Δημιουργία ενός πλήρους ηλεκτρονικού αρχείου υγείας των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων, των βιολογικών σημάτων, των αλλεργιών, των φαρμάκων κλπ.), δ) Υπενθυμίσεις για τη “συμμόρφωση” με τη φαρμακευτική αγωγή και τις μετρήσεις σύμφωνα με ένα ειδικό σχέδιο που ορίζεται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ε) ειδοποιήσεις σε φροντιστές και γραφείο υποστήριξης για έκτακτες ανάγκες, και ε) χαρακτηριστικά ψυχαγωγίας όπως κοινή χρήση πολυμέσων και πρόσβαση σε ειδήσεις και προβλέψεις καιρού.

Αυτές οι λειτουργίες υλοποιούνται στις εφαρμογές πελατών για τους τελικούς χρήστες (εφαρμογή Android, εφαρμογή iOS, εφαρμογή Ιστού, εφαρμογή web helpdesk) και υποστηρίζονται από ένα backend που βασίζεται σε cloud και παρέχουν REST APIs για εφαρμογές πελατών, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων.