Το παρόν έργο με τίτλο “Δημιουργία πρωτότυπου συστήματος καινοτομικών υπηρεσιών για άτομα με κινητικά προβλήματα” αφορά στη διενέργεια έρευνας και ανάπτυξης για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου συστήματος καινοτομικών υπηρεσιών, που θα εξυπηρετεί ασθενείς που διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, και υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία καθώς αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των δομών των φορέων παροχής φροντίδας, η βελτίωση των συνθηκών παραμονής των ασθενών στα Κέντρα και κατ’ επέκταση η ποιοτική αναβάθμιση της νοσηλείας των ασθενών.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση παρακλίνιων τερματικών και παράλληλα την αναβάθμιση του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου μεταφοράς δεδομένων των Κέντρων Αποκατάστασης.

Ο τερματικός σταθμός κλίνης του ασθενούς (bedside terminal) θα σχεδιαστεί ως ένας σταθμός που απευθύνεται στις ανάγκες των ασθενών για επικοινωνία, ψυχαγωγία και πληροφόρηση, και θα αποτελείται από μια ταμπλέτα μεγάλης ανάλυσης και ένα βραχίονα που θα επιτρέπει την στήριξη της στην κλίνη του νοσοκομείου και την εύκολη μετακίνησή της.

Η BioAssist είναι ο συντονιστής του έργου και επικεντρώνεται σε θέματα όπως: ενσωμάτωση υποσυστήματος συναισθηματικής υπολογιστικής, ενσωμάτωση υποσυστήματος έξυπνων παιχνιδιών, ανάπτυξη εφαρμογής παρακλίνιου τερματικού, υλοποίηση συστήματος υποστήριξης (back-end), υλοποίηση μηχανισμών ανίχνευσης επικίνδυνων καταστάσεων, ανάπτυξη μηχανισμών προγραμματισμού από απόσταση, υλοποίηση εφαρμογής νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.