Υγεία και Ευημερία σε Αστικό Περιβάλλον – Η «Φιλοσοφία» του HEART

Ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει μέσα από την τεχνολογία να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο «HEART» στοχεύει  να μελετήσει τις επιδράσεις του περιβάλλοντος σε ένα συγκεκριμένο εύρος ασθενειών, όπως είναι οι ψυχικές διαταραχές (π.χ. άγχος, κατάθλιψη), οι καρδιαγγειακές παθήσεις (π.χ. υπέρταση, αρρυθμία), η παχυσαρκία, ο διαβήτης, το άσθμα και οι αλλεργίες.

Η ομάδα του HEART θα συνδυάσει τη γνώση, την εμπειρία και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από τους υπό μελέτη χώρους/περιοχές που βρίσκονται σε τρεις πόλεις: Αθήνα (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα), Βελιγράδι (Σερβία) και Ώρχους (περιοχή Μίντιλαντ, Δανία). Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα περιλαμβάνει την αρχική καταγραφή όλων των κοινωνικο-πολιτισμικών θεμάτων, των θεμάτων υγείας και ευημερίας των πολιτών, τα οποία στη συνέχεια θα αντιμετωπιστούν με αποδεδειγμένες «Φυσικές Λύσεις».

Μερικές από τις προτεινόμενες λύσεις είναι τα «φυσικά οικολογικά συστήματα», οι μπλε-πράσινες λύσεις (Blue Green Solutions – BGS) και τα φυσικά συστατικά που απαντώνται στο αστικό ιστό και μπορούν να συμβάλουν στην υψηλή ποιότητα υγείας.

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο «HEART» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021. Στο έργο συμμετέχουν 18 εταίροι από 8 ευρωπαϊκές χώρες. Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί, Οργανισμοί Υγείας, Δημόσιοι Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί καθώς και Εταιρίες συγκαταλέγονται μεταξύ των εταίρων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως η υγεία, ο αστικός σχεδιασμός, οι κοινωνικές μελέτες, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία.

Στο έργο συμμετέχουν επίσης πόλεις και περιφέρειες καθώς και οι εταιρείες κοινής ωφέλειας αυτών (υδροδότησης, πράσινων υποδομών και περιβάλλοντος). Από την Ελλάδα συμμετέχουν μεταξύ άλλων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (συντονιστής του έργου), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Υπουργείο Υγείας, η Περιφέρεια Αττικής και οι εταίροι τεχνολογίας BioAssist και Sentio.

Το ακρώνυμο HEART στον τίτλο του έργου προέρχεται από την φιλοσοφία του ίδιου του έργου που ασχολείται με την βελτίωση της Υγείας και της Ευημερίας των πολιτών. HEAlthier cities Through blue-green Regenerative Technologies (Υγιέστερες Πόλεις μέσω Πράσινων-Μπλε Τεχνολογιών).

Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα της BioAssist S.A., η οποία επιτρέπει την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών υποβοηθούμενης διαβίωσης και παρακολούθησης ζωτικών σημείων, θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου HEART. Στην προτεινόμενη τεχνολογική λύση θα αξιοποιηθούν καινοτομίες για την κάλυψη των αναγκών του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.heart-project.eu/

Οι εταίροι του έργου HEART είναι:

 1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Συντονιστής του Έργου)
 2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιατρικής, Αττικό Νοσοκομείο
 3. University of Warsaw, Institute for Social Studies
 4. European Health Management Association
 5. Imperial College of Science Technology and Medicine
 6. Amphi International
 7. Geosystems Gmbh
 8. Resilience Guard Gmbh
 9. Mikser Association
 10. RISA Sicherheitsanalysen Gmbh
 11. BioAssist
 12. Sentio Labs
 13. EnPlus d.o.o.
 14. Institute of Public Health of Serbia “Dr Milan Jovanovic Batut”
 15. Υπουργείο Υγείας
 16. Region Midtjylland – Marselisborg Centret- City of Aarhus
 17. Clinical-Hospital Centre “Dr Dragisa Misovic-Dedinje”
 18. City of Belgrade – Grad Beograd
 19. Περιφέρεια Αττικής