Το CrowdHEALTH στοχεύει στη δημιουργία μιας διαλειτουργικής πλατφόρμας η οποία, αξιοποιώντας τη γνώση που προκύπτει από τον συνδυασμό δεδομένων από πολλαπλές πηγές, θα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη διάθεση των αρχών δημόσιας υγείας, υποβοηθώντας την χάραξη πολιτικών για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

Μέσω της συμμετοχής της στο έργο, η BioAssist πρόκειται να ενισχύσει τις υπηρεσίες της, επεκτείνοντας την υπάρχουσα πλατφόρμα της προκειμένου να υποστηρίζει επιπλέον τύπους δεδομένων, όπως δεδομένα σχετικά με την κοινωνική αλληλεπίδραση, τις συνήθειες, το επίπεδο δραστηριότητας και τη διατροφή των πελατών της, με απώτερο σκοπό την παραγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων και γνώσης που θα οδηγήσουν σε έγκαιρο και έγκυρο εντοπισμό κινδύνων υγείας, αλλά και στη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων ιατρικής περίθαλψης.